baner1

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Câu 1

Bạn bè nhận xét như thế nào về bạn?

Câu 2

Nếu được tham gia vào một nhóm, tổ chức. Bạn muốn mình sẽ gia nhập vào những nhóm nào sau đây?

Câu 3

Bạn thích làm gì trong những lúc rảnh rỗi?

Câu 4

Mục nào của một tờ báo khiến bạn quan tâm đầu tiên?

Câu 5

Trong một buổi tiệc, bạn thường?

Câu 6

Nếu được nhận món quà là một cuốn sách, bạn thích loại sách nào?

Câu 7

Nếu có cơ hội để xem một bộ phim, đâu là sự lựa chọn đầu tiên của bạn?

Câu 8

Bạn sẽ chọn cách nào nếu có cơ hội để thể hiện những khả năng của mình?

Câu 9

Thường vào buổi tối, bạn thích làm gì?

Câu 10

Nếu lựa chọn một môn thể thao để rèn luyện, bạn sẽ chọn: