10:59 AM | 10/10/2018
Phụ nữ sống chủ động
Đỗ Duy Nguyên

1/   Trương Thị Mỹ Dung-1992 Uống thuốc tránh thai

2/   Phạm Thị Hồng Nhung-1985 Đặt vòng tránh thai

3/   Trần Thị Mộng Dương-1990 Cấy que tránh thai

4/    Hồ Thị Đào-1986 bao cao su

5/    Phạm Thị Sao-1983 đặt vòng

6/    Chế Thị Thùy Linh-1995 bao cao su

7/    Võ Thị Minh Thùy-1996 uống thuốc tránh thai

8/    Phạm Thị Kim Yến-1994 đặt vòng

9/    Phan Thị Khánh Nguyên-1993 bao cao su

10/  Dương Thị Ngân-1980 đặt vòng

11/  Võ Thị Kiều Oanh-1984 cấy que tránh thai

12/  Huỳnh Thị Minh Diệu-1995 đặt vòng

13/  Trần Tuyết Mai-1998 bao cao su

14/  Nguyễn Thu Thanh-1990 cấy que tránh thai

15/  Trần Thị Mỹ Yến-1991 đặt vòng

16/  Mai Thị Vân-1992 cấy que tránh thai

17/  Nguyễn Thị Thu Hương-1994 Uống thuốc tránh thai

18/  Võ Thị Thanh Huệ-1995 bao cao su

19/  Nguyễn Trương Bảo Vân-1997 đặt vòng tránh thai

20/  Lê Thị Thanh Hậu-1991 Uống thuốc tránh thai

Bạn có thắc mắc cần giải đáp hãy đặt câu hỏi tại đây

Thông tin của bạn

Tôi đồng ý cho sử dụng thông tin cá nhân này để nhận câu trả lời từ chuyên gia