CÁCH THỨC THAM DỰ

Bước 1: Người tham gia sẽ truy cập và điền đầy đủ thông tin cá nhân chính xác (họ tên, số điện thoại, địa chỉ thường trú…) tại website: www.phunusongchudong.suckhoegiadinh.com.vn

Bước 2: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tránh thai được đăng tải trên website. Sau khi hoàn tất, người tham gia bấm gửi, hệ thống sẽ tự động cập nhật lưu và đánh giá bài trắc nghiệm.

Bước 3: Kêu gọi mọi người cùng tham gia với mình dưới nhiều hình thức khác nhau: like và share trên mạng xã hội (nếu có), truyền miệng hoặc phát sổ tay đến các chị em trong cùng khu vực…

CÁCH THỨC CHẤM GIẢI

Căn cứ vào số lượng người tham gia và câu trả lời đúng của từng địa phương

Câu trả lời hợp lệ được tính là câu trả lời đầu tiên và nằm trong khoảng thời gian quy định

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 34 500 000 vnđ

Số lượng giải thưởng: 15 giải thưởng bao gồm:

GIẢI TỈNH: 3 giải thưởng:

­ Giải nhất trị giá 7 000 000 (bảy triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

­ Giải nhì trị giá 5 000 000 (năm triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

­ Giải ba trị giá 3 000 000 (ba triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

GIẢI HUYỆN: tổng 12 giải huyện cho 3 tỉnh thành, bao gồm 4 giải cho mỗi tỉnh

­

Giải nhất trị giá 3 000 000 (ba triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

­

Giải nhì trị giá 2 000 000 (hai triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

­

Giải ba trị giá 1 000 000 (một triệu đồng), quy đổi thành hiện vật.

­

Giải khuyến khích 500 000 (năm trăm ngàn đồng), quy đổi thành hiện vật

Số lượng hợp lệ tối thiểu của mỗi tỉnh tham gia cuộc thi là 10,000 người tham dự.. Nếu ít hơn BTC có quyền hủy tư cách tham dự cuộc thi cũng như kết quả của tỉnh đó.

Người tham gia phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân chính xác bao gồm: họ và tên, số điện thoại. Nếu thông tin sai lệch thì xem như không hợp lệ. Trong trường hợp này, BTC sẽ hủy tư cách dự thi của người tham gia.

Số lượng người tham gia của mỗi địa phương được tính dựa trên số lương cá nhân người tham gia hợp lệ ( không phụ thuộc vào số lượt chơi của người tham gia)

Thời gian tham gia trả lời câu hỏi ở mỗi tỉnh là 1 tháng (30 ngày) (kể từ ngày kết thúc Hội thảo tại tỉnh đó). Sau thời gian này, những câu trả lời không được tính là hợp lệ.

Danh sách trúng giải sẽ do BTC cung cấp. Hội phụ nữ ở mỗi tỉnh có trách nhiệm thông báo đến tập thể từng huyện.

BTC sẽ thu hồi giải thưởng trong trường hợp không thể liên lạc hoặc không có đại diện đứng ra nhận giải.

Công bố danh sách trúng giải đăng tải trực tiếp trên website: www.phunusongchudong.suckhoegiadinh.com.vn

• Giải tập thể: sau 1 tuần kể từ khi kết thúc cuộc thi theo thời gian quy định trên website.

• Giải huyện: sau 1 tuần kể từ khi cuộc thi trực tuyến kết thúc tại tỉnh đó.

BTC sẽ tiến hành trao giải sau 1 tháng kể từ khi cuộc thi kết thúc theo thời gian quy định trên website.

BTC sẽ chủ động thông báo đến từng tập thể đoạt giải thông qua hình thức trên website, gửi mail hoặc gọi điện. Quá 15 ngày kể từ khi có thông báo, nếu BTC không liên lạc được với người đại diện nhận giải sẽ tự động hủy tư cách nhận giải của tập thể đó.

Giá trị giải thưởng đều quy đổi thành hiện vật, không nhận trực tiếp bằng tiền mặt dưới mọi hình thức.

Hình ảnh, tên và thông tin của tập thể sẽ được BTC sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác mà không có thêm điều kiện gì ngoại trừ các hoạt động mà luật pháp cấm.

BTC có toàn quyền xem xét và quyết định đến các vấn đề liên quan tới giải thưởng.