ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MOBILE APPLICATION “SỐNG CHỦ ĐỘNG”


Chào mừng bạn đến với ứng dụng Sống Chủ Động của chúng tôi.

Các thông tin trên ứng dụng này được thực hiện bởi Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình kết hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Các thông tin trên ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp cần thiết, bạn nên có sự tham vấn bác sĩ.

Khi tải ứng dụng của chúng tôi có nghĩa bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong ứng dụng vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên ứng dụng mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng, sau khi các thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Do đo, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của ứng dụng, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin người dùng, thông tin tư vấn/ trao đổi, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là tài sản của chúng tôi, các đơn vị liên kết của chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi. Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu:

Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình đủ 18 tuổi, và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật.

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin và sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho người dùng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, trao đổi với chuyên gia tư vấn trên ứng dụng... chỉ khi bạn tiến hành đăng ký bằng một trong ba cách sau:

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của pháp luật, điều khoản sử dụng.

Khi đưa bất kì thông tin nào lên hệ thống của chúng tôi, có nghĩa là bạn đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập từ bạn để:

Những hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Ứng dụng được chúng tôi xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một nền tảng (platform) để giúp các người sử dụng có nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp giúp phụ nữ chủ động trong việc ngừa thai từ đó thăng hoa trong tình yêu và cuộc sống. Thông qua ứng dụng này, bạn có thể kết nối với các chuyên gia và gửi những câu hỏi để được chuyên gia trả lời.

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường kết nối lành mạnh, hiện đại và hiệu quả nhất cho người sử dụng. Song song đó, bất kì thông tin nào được đưa lên ứng dụng đều đã được các chuyên gia kiểm duyệt chặt chẽ trước đó.

PP-YAZ-VN-0028-1