this
this

this

this

Nhiều bạn thường nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều về tình yêu và giới tính, nắm vững các kiến thức về tránh thai an toàn.

Bạn có khẳng định chắc chắn về điều này hay không? Cuộc thi online “Sinh Viên Sống Chủ Động” là một sân chơi dành cho các bạn sinh viên trẻ của các trường đại học để bạn có thể đánh giá lại hiểu biết của mình qua các câu hỏi trắc nghiệm và bài tự luận.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng có giá trị cho các cá nhân đoạt giải và cho các trường có nhiều sinh viên tham gia.

Cuộc thi online sẽ bắt đầu sau khi hội thảo “Sinh Viên Sống Chủ Động”

được tổ chức tại trường của các bạn. Các bạn sẽ được nhận thư mời tham dự hội thảo.

this
this
this

this

GIải trường

GIải cá nhân

Kết quả cuộc thi

this

Đại học Tây Đô

là trường đang có nhiều sinh viên tham gia cuộc thi nhất

this

1394

người cùng tham gia và hưởng ứng với cuộc thi “Sinh viên sống chủ động”

this

Bảng xếp hạng số sinh viên dự thi theo Trường Đại Học

Các trường Đại học mà cuộc thi đã đi qua

this

Thắc mắc giới tính

this

this

Tránh thái thông thái

this
this